Νέα μέθοδος εκμάθησης μέσω παιχνιδιού.

Image Description

Admin

4/9/2019

Είναι μεγάλη μας χαρά που φέτος εισάγουμε στο σχολείο μας το σύστημα LEGS (Learning Gamification System)της Ιωάννας Νταΐδου. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή μέθοδο εκμάθησης ξένων γλωσσών που στηρίζεται και συνδυάζει πορίσματα της Ψυχολογίας, του Νευρωγλωσσικού Προγραμματισμού και της θεωρίας Παιχνιδοποίσης. Με το σύστημα LEGS το μάθημα γίνεται διαδραστικό και διασκεδαστικό και  οι μαθητές/μαθήτριες αποκτούν περισσότερα κίνητρα και δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μια  πληθώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Στο παρακάτω βίντεο μπρείτε να ακούσετε την ίδια την δημιουργό του LEGS να εξηγεί περισσότερα για τα οφέλη της συγκεκριμένης μεθόδου. 

https://www.youtube.com/watch?v=PMlVhB0nD6g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2FUrIX0f3Y7U7J3EuWQ9r8V3X2mahSFqb_jReeV1UcFMmhUX-sUJhq4w4