Τα πλεονεκτήματα της διδασκαλίας σε ομάδα

Image Description

Admin

13/9/2019

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας όλο και περισσότεροι γονείς επιλέγουν για τα παιδιά τους ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών κατ'οίκον. Οι λόγοι για αυτήν την προτίμηση φαίνεται πως είναι κυρίως το φορτωμένο πρόγραμμα παιδιών και γονιών, που επιβάλλει πολλές μετακινήσεις, και επίσης το γεγονός ότι το κόστος των ιδιαίτερων μαθημάτων φαίνεται χαμηλό. Πέρα από αυτό, υπάρχει η εντύπωση ότι το ιδιαίτερο μάθημα είναι καταλληλότερο γιατί το παιδί έχει όλο τον χρόνο και την προσοχή του δασκάλου/δασκάλας, καθώς δεν υπάρχουν άλλα παιδιά. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο επιστημονικά έγκυρες είναι οι παραπάνω πεποιθήσεις. Μαθαίνει καλύτερα κανείς μόνος του ή σε ομάδα; Παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο είναι μια ξένη γλώσσα; Μήπως τελικά αυτό που φαίνεται φτηνό καταλήγουμε να το πληρώνουμε ακριβά; 
Η αλήθεια είναι ότι τα πλεονεκτήματα της μάθησης σε ομάδα έναντι της ατομικής διδασκαλίας έχουν επισημανθεί στην σχετική επιστημονική βιβλιογραφία έδω και πολλές δεκαετίες. Διαρκώς δημοσιεύονται νέες έρευνες και επιστημονικά άρθρα που υπογραμμίζουν τα γνωστικά, ψυχολογικά και κοινωνικά οφέλη του να μαθαίνει κανείς ως μέλος μια ομάδας ή μιας τάξης, εφόσον φυσικά ακολουθούνται οι κατάλληλες διδακτικές μέθοδοι. Ιδιαίτερα σε σχέση με τις ξένες γλώσσες τα παραπάνω πορίσματα έχουν ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς, όπως γνωρίζουμε όλα, γλώσσα ίσον επικοινωνία. Επικοινωνία μεταξύ ατόμων που έχουν ένα κοινό στόχο, που είναι κοντά στην ηλικία, που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα. 
Παρακάτω παραθετούμε ένα απόσπασμα από σε ένα εξαιρετικό και επίκαιρο άρθρο του καθηγητή του Α.Π.Θ. Δημήτρη Μαυροσκούφη σχετικά με τα πλεονεκτήματα της διδασκαλίας σε ομάδα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται "Τα κυριότερα από τα σχετικά πλεονεκτήματα μπορεί να συνοψιστούν στα εξής:
1)ευελιξία και δυνατότητες εφαρμογής ακόμη και μέσα σε παραδοσιακό πλαίσιο,
2) βαθύτερη κατανόηση των περιεχομένων της διδασκαλίας,
3) επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ακαδημαϊκών στόχων,
4) δραστηριοποίηση κινήτρων μάθησης και επιμονή στη μεθοδική εκτέλεση των
καθηκόντων,
5) στήριξη πολλαπλής νοημοσύνης και δημιουργικότητας,
6) προώθηση του κοινωνικοποιητικού ρόλου της διδασκαλίας,
7) ενίσχυση αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης και ψυχικής υγείας,
8) ανάπτυξη μεταγνωστικής ικανότητας και αυτο-ρύθμισης
."
(Ολόκληρο το άρθρο μπορείτε να το βρείτε στο παρακάτω link :https://docplayer.gr/6043495-Ta-pleonektimata-tis-didaskalias-se-omada-i-se-taxi-enanti-tis-atomikis-didaskalias.html)
Συμπερασματικά λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η δυναμική της ομάδας και τα οφέλη της συνεργατικής μάθησης μέσα σε ένα παιδαγωγικά κατάλληλο περιβάλλον, όπως αυτό που προσφέρουν τα νόμιμα κέτρα ξένων γλωσσών, αποτελούν τη βάση μιας ποιοτικής και ουσιαστικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.