Παιδικά
Στο σχολείο μας λειτουργούν ολιγομελή τμήματα για παιδιά όλων των σχολικών βαθμίδων.
Τα παιδιά της Α' ή και Β' τάξης του Δημορικού σχολείου έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το ευχάριστο και δημιουργικό πρόγραμμα Pre junior, που θα εξοικειώσει με τα Αγγλικά μέσα από παιδαγωγικά παιχνίδια, τραγούδια, εικαστικά και θεατρικό παιχνίδι. 

Τα παιδιά της Β' ή Γ' τάξης του Δημοτικού μπορούν να ξεκινήσουν τα ταξίδι τους στον υπέροχο κόσμο των Αγγλικών παρακολουθώντας το πρόγραμμα της Α junior. 
To σύνολο των τάξεων που συνήθως παρακολουθεί ένας/μία μαθητής/μαθήτρια μέχρι το επίπεδο Β2 (Lower) είναι 7 (Α junior, B junior, A senior, B senior, C senior, D senior & E senior). Επομένως αν κάποιο παιδί ξεκινήσει την Α junior στην Β' τάξη του Δημοτικού αναμένεται να έχει αποκτήσει το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 όταν τελείωσει την Β' τάξη του Γυμνασίου. 
Μετά την επίτευξη του πρώτου αυτού στόχου, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους για να πετύχουν υψηλότερα επίπεδα γνώσης. Τα επίπεδα Γ1 & Γ2 καλύπτονται συνήθως σε 1,5 έτος, με ένα πρόγραμμα που προετοιμάζει άριστα τους υποψήφιους για το πιστοποιτικό γλωσσομάθειας Γ2 (proficiency).